pub const MOD_NANO: c_uint = ADJ_NANO; // 8_192u32