1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
//! Vectors with pointer-sized elements

use crate::codegen::pointer_sized_int::{isize_, usize_};
use crate::*;

impl_i!([isize; 2]: isizex2, msizex2 | isize_, u8 | test_v128 |
    x0, x1|
    From: |
    /// A vector with 2 `isize` lanes.
);

impl_u!([usize; 2]: usizex2, msizex2 | usize_, u8 | test_v128 |
    x0, x1|
    From: |
    /// A vector with 2 `usize` lanes.
);
impl_m!([msize; 2]: msizex2 | isize_, u8 | test_v128 |
    x0, x1 |
    From: |
    /// A vector mask with 2 `msize` lanes.
);

impl_i!([isize; 4]: isizex4, msizex4 | isize_, u8 | test_v256 |
    x0, x1, x2, x3 |
    From: |
    /// A vector with 4 `isize` lanes.
);
impl_u!([usize; 4]: usizex4, msizex4 | usize_, u8 | test_v256 |
    x0, x1, x2, x3|
    From: |
    /// A vector with 4 `usize` lanes.
);
impl_m!([msize; 4]: msizex4 | isize_, u8 | test_v256 |
    x0, x1, x2, x3 |
    From: |
    /// A vector mask with 4 `msize` lanes.
);

impl_i!([isize; 8]: isizex8, msizex8 | isize_, u8 | test_v512 |
    x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 |
    From: |
    /// A vector with 8 `isize` lanes.
);
impl_u!([usize; 8]: usizex8, msizex8 | usize_, u8 | test_v512 |
    x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 |
    From: |
    /// A vector with 8 `usize` lanes.
);
impl_m!([msize; 8]: msizex8 | isize_, u8 | test_v512 |
    x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 |
    From: |
    /// A vector mask with 8 `msize` lanes.
);